Sanering/asbest

Certifierade för asbestsanering

Vi är certifierad och har tillstånd att utföra asbestsanering. Asbestrivningsarbetet blev tillståndspliktigt 1988 och tillverkningen och importen av asbesthaltiga byggnadsmaterial förbjöds i början av 1993 samt försäljningen och användningen i början av 1994. Hör av dig om du behöver hjälp. 

Asbest användes 1922–1992

Speciellt under 1963–1979 användes mycket asbest. I byggnader har asbest använts bland annat i rörisoleringar, som sprutisolering, spackel, murbruk, målfärg, lim, byggnadsskivor, ventilationskanaler, plastmattor, fogbruk, kakel, vinylskivor, brandtätningsisolering, dörrar, framförallt branddörrar, proppningsmassa samt i yttertaks- och fasadmaterial.

Hur går det till?

Asbestkartläggning utförs genom att materialprov tas på plats och skickas till laboratorium för analys. Provsvaret berättar om materialprovet innehåller asbest, och då även vilken sorts asbest, eller inte innehåller asbest. Detta är ett krav från arbetarskyddsmyndigheten om en sanering skall utföras.

Då behöver företaget som skall utföra saneringen uppge kvantitet och kvaliteten av asbesten i den förhandsanmälan som skall skickas in, före varje saneringsarbete. En förhandsanmälan har 7 dagars behandlingstid hos myndigheten.

Efter sanering enligt avskärmningsmetoden måste enligt nya lagen ett luftprov tas. Provet skickas även det till laboratorium och skall innehålla < 0,01 fibrer/cm3 luft för att anses rent. Innan svar erhållits från laboratorium skall avskärmningen inte rivas.

Annan sanering

Förutom asbest erbjuder vi även brand- och luktsanering, hör av dig angående just dina behov.

Rulla till toppen